Strona głowna

Spotkanie z policją

29 kwietnia w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w tematach, które często pojawiają się w ich życiu codziennym. Mariusz Poniszewski (asystent Zespołu Nieletnich z KPP w Łęczycy) i Robert Kajszczak (dzielnicowy na terenie gminy Grabów) przedstawili trzy prezentacje multimedialne. W pierwszej z nich mowa była o rodzajach przemocy, tzn.: psychicznej, fizycznej i cyberprzemocy. Uczniowie usłyszeli wskazówki, jak postępować, aby nie stać się ofiarą, ani sprawcą, co za tym idzie - uniknąć odpowiedzialności karnej za te czyny. Następnie ukazany został proces demoralizacji społeczeństwa. Ostatni zestaw slajdów poświęcony był skutkom zdrowotnym zażywania substancji psychoaktywnych oraz konsekwencjom prawnym ich posiadania.W końcowym podsumowaniu poinformowano uczniów o odpowiedzialności nieletnich za wyżej wymienione wykroczenia. Należy pamiętać, aby na każdym kroku być czujnym, mieć oczy szeroko otwarte na ludzka krzywdę oraz nie pozwolić na to, aby złe towarzystwo stało się przyjacielem uczniów.

Link do galerii FB

W "Grodzkiej" piszemy po mistrzowsku!

19 marca 2015 r. odbyły się w Domu Kultury VII Łęczyckie Mistrzostwa Ortografii. Naszą szkołę reprezentowały: w kategorii „uczniowie” - Marlena Birecka, Aleksandra Czerwińska, Katarzyna Galant, Karolina Graczyk, Joanna Kruszyniak i Marcelina Witkowska oraz p. Halina Andrzejczak - w kategorii "nauczyciele". Zmagania ortograficzne zakończyły się dla nas sukcesem: Mistrzem Ortografii została Karolina Graczyk z kl. IIa LO. Tytuł ten już po raz drugi trafił do Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej. Karolina uhonorowana została dyplomem, medalem i nagrodą finansową ufundowaną przez Dyrektora Domu Kultury. Pani Halina Andrzejczak została „Znawcą ortografii” w swojej kategorii. Jaka jest recepta na poprawne posługiwanie się językiem polskim? Po prostu trzeba czytać książki!

 

Zwycięstwo elektroników z ZS im. J. Grodzkiej w Łęczycy w finale Szkolnej Ligi Elektryki

Drużyna w składzie:
Mateusz Wilkowski z klasy IV TEiE
Adam Przeradzki z klasy IV TEiE
Paweł Marciniak z klasy III TIE
Radosław Mrugała z klasy III TIE

reprezentująca ZS im. J. Grodzkiej zwyciężyła w klasyfikacji drużynowej ogólnołódzkiego konkursu Szkolna Liga Elektryki.
Bardzo dobre wyniki uzyskaliśmy również w klasyfikacji indywidualnej, gdzie dwóch uczniów zdobyło tytuły laureatów: Mariusz Wilkowski zajął II miejsce, a Adam Przeradzki III miejsce.
Konkurs Szkolna Liga Elektryki organizowany jest pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego. Biorą w nim udział uczniowie ze szkół województwa łódzkiego kształcących w zawodach: technik elektryk, technik mechatronik, technik elektronik
i pokrewnych. 
Uczniowie startują w konkursie indywidualnym i drużynowym. Część pisemna konkursu polega na rozwiązaniu zadań testowych z zakresu elektrotechniki i jest oceniana
w klasyfikacji indywidualnej. W części praktycznej rywalizują zespoły reprezentowane przez dwóch zawodników. Ich zadaniem jest rozwiązanie w formie projektowej i laboratoryjnej problemu technicznego z zakresu montażu układów stycznikowo-przekaźnikowych. Wyniki w klasyfikacji drużynowej obliczane są jako suma punktów wszystkich zawodników drużyny z części pisemnej i praktycznej.
Sukces naszego zespołu to efekt dobrego przygotowania wszystkich zawodników. Na szczególne wyróżnienie zasługują Adam Przeradzki i Mateusz Wilkowski, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w części pisemnej i reprezentowali szkołę w części praktycznej konkursu.

ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

27 marca 2015 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Łęczycy, wzorem lat poprzednich, odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W tym roku była to już 38. edycja turnieju. Organizatorami byli: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy.

W trzech grupach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) udział wzięło łącznie 28 uczestników. Po części pisemnej do ścisłego finału zakwalifikowały się po trzy osoby z każdej grupy wiekowej.

Klasyfikacja końcowa:

Grupa III
1. Marcin Błaszczyk – ZS im J. Grodzkiej w Łęczycy – 47 pkt. 
2. Artur Zawalski – ZS Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy – 18 pkt. 
3. Michał Świątczak – ZS Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy – 0 pkt.

Marcin będzie reprezentował powiat łęczycki na eliminacjach wojewódzkich OTWP, który odbędzie się 14 kwietnia 2015 roku w Brzezinach.

W przerwie turnieju dla każdego uczestnika czekał słodki poczęstunek oraz pokaz sprzętu strażackiego przygotowany przez strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Łęczycy.

ŁUKASZ DOMAŃSKI FINALISTĄ KONKURSU " ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - NIEZŁOMNI BOHATEROWIE"!

Finał wojewódzki konkursu „Żołnierze Wyklęci – niezłomni bohaterowie” odbył się 9 marca 2015 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Organizatorami konkursu pod patronatem Oddziału IPN w Łodzi byli parlamentarzyści: Posłowie na Sejm RP Piotr Polak i Robert Telus; Senatorowie RP Przemysław Błaszczyk i Grzegorz Wojciechowski; Poseł do PE Janusz Wojciechowski.
Do konkursu zgłosiło się 65 szkół ponadgimnazjalnych i ok. 800 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci etapów szkolnych (z każdej szkoły trzy pierwsze miejsca) wzięli udział w etapach regionalnych, w których zakwalifikowano do etapu wojewódzkiego 37 osób.
Uczniowie pisali test składający się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru, za każde z tych pytań przyznawano jeden punkt. Maksymalnej noty nie otrzymał nikt, natomiast dwaj uczniowie uzyskali po 47 punktów i im przyznano dwa równorzędne pierwsze miejsca. Również ex aequo dwaj uczniowie zajęli trzecie miejsce. Przeprowadzono dogrywkę o czwarte i ósme miejsce.

Laureatami zostali:

I miejsce - Łukasz Domański, uczeń Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy – 47/50 pkt;
I miejsce - Michał Gala, uczeń Zespołu Szkół nr 3 w Skierniewicach – 47/50 pkt;
II miejsce – Krzysztof Łabendowicz, uczeń Pijarskiego Liceum Królowej Pokoju w Łowiczu – 46/50 pkt;
III miejsce – Artur Nowak, uczeń Zespołu Szkół nr 3 w Skierniewicach – 45/50 pkt;
III miejsce – Jakub Chrabelski, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu – 45/50 pkt;
IV miejsce - Mateusz Gawroński, uczeń Pijarskiego Liceum Królowej Pokoju w Łowiczu – 44/50 pkt (dogrywka 8/10 pkt);
V miejsce – Ewelina Tyran, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach – 44/50 pkt (dogrywka 6/10 pkt);
VI miejsce – Paweł Gala, uczeń Zespołu Szkół nr 3 w Skierniewicach – 44/50 pkt (dogrywka 5/10 pkt);
VII miejsce – Michał Dawid, uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach – 43/50 pkt;
VIII miejsce – Daniel Wojtczak, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej – 42/50 pkt (dogrywka 6/10 pkt);
W dogrywce o ostatnie VIII miejsce laureata, o jeden punkt przegrał Artur Grzeszkiewicz z Zespołu Szkól Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim.

Poziom wiedzy uczniów był bardzo wysoki. Obydwaj laureaci pierwszego miejsca wyjadą na wycieczkę do Brukseli ufundowaną przez europosła Janusza Wojciechowskiego, a uczniowie, którzy zajęli drugie, trzecie i czwarte miejsca otrzymali tablety, ufundowane przez Piotra Polaka, Roberta Telusa, Przemysława Błaszczyka oraz Grzegorza Wojciechowskiego. Ci, którzy uplasowali się na miejscach od piątego do ósmego otrzymali pendrive. Ponadto każdy z laureatów otrzymał książki z dedykacjami, ufundowane przez łódzki oddział IPN i parlamentarzystów. Laureaci, którzy nie wyjadą do Brukseli otrzymali też gry planszowe „Kolejka”, ufundowane przez IPN w Warszawie. Pozostałym uczestnikom organizatorzy ufundowali książki „Dla Niepodległej. Żołnierze Wyklęci 1944 – 1963”, wydaną przez Społeczny Komitet Upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych” w Poznaniu w 2015 r. 
Nagrody na ten konkurs ufundowali:
Poseł do PE Janusz Wojciechowski, Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Poseł na Sejm RP Robert Telus, Senator RP Przemysław Błaszczyk, Senator RP Grzegorz Wojciechowski. Wydawnictwo Sejmowe, Wszechnica Sejmowa, Kancelaria Senatu, Centrala IPN w Warszawie, Oddział IPN w Łodzi, Oddział IPN w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego, portal Fronda.pl.

GRATULUJEMY!!!

( foto, info: p. Przemysław Błaszczyk)